Zwangerfit

Begeleiding van zwangeren vanaf week 16 voor de bevalling (prepartum) tot 9 maanden na de bevalling (postpartum).

Doel: zwangeren in goede conditie te houden d.m.v. oefeningen en adviezen tijdens en na de zwangerschap.

Tot nu toe werk ik nog één op één, in de toekomst met kleine groepjes zwangeren, pre- en postpartum.